Kokepåbudet kan bli langvarig

Kokepåbudet for drikkevann på Askøy blir opprettholdt en god stund fremover, selv om de berørte innbyggerne nå får vann fra nytt høydebasseng.