• STORT OPPMØTE: Nesten 350 personer møtte opp til marsj mot vindkraftutbygging. FOTO: Karoline Risnes

Nær 350 mennesker møtte opp til marsj mot vindmøller

– Vi vil sette søkelyset på naturens verdi, sier Helene Ødven.