Transportforsker skeptisk til byrådets trafikkmål

Det blir svært vanskelig for byrådet å kutte trafikken med 20 prosent, mener transportforsker. Færre biler vil dessuten gi mindre penger til Bybanen.