• RÅKA AV RAS: I Hordaland fylke har det vore cirka 107 ras på strekninga Bergen-Filefjell sidan 2006. Rundt 94 gonger har det vore ras i Sogn og Fjordane dei siste ti åra. FOTO: TOR HØVIK

Her har det vore flest ras

— Det er stort behov for skredsikring langs E16, seier Statens vegvesen. På desse plassane har det rast mest det siste tiåret.