• HALLINGSKEID: Ved ulykken ved Hallingskeid var Jernbaneverkets GSM-R-nettverk hyppig brukt. Siden den gang har Voss lensmannskontor bestemt seg for å kjøpe GSM-R-telefon. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

Politiet dropper nødnett

Dårlig mobilnett langs Bergensbanen gjør redningsarbeid vanskelig. Politiet har tilbud om å bruke Jernbaneverkets eget nettverk, men bruker det ikke.