Fengselsbyen Bergen

Det var ikke noe problem med fengselskøer før. Fanger ble enten bøtelagt, henrettet eller prylt.