• BYBANEALTERNATIV: Her ved Årstadgeilen har Bane NOR laget en anleggstunnel. Dersom Bybanen også ble lagt i tunnel her, ville det berge tolv boliger og parsellhagen i Fløen. Nå strides ekspertene om Årstadgeilens historiske verdi. FOTO: Tor Høvik

Kulturkonflikt om bybanebygging

Bybanen skal bygges gjennom et fredet kulturminne i Fløen for å unngå å komme i konflikt med Årstadgeilen, som ikke er fredet. – Dette argumentet er søkt, mener arkeologiprofessor.