«Men det faar vaaga seg, lyt taka livet som det er»

Dei reiste til Amerika for å søkja lukka. Jon var 27 år, Klement berre 19. Dei drog frå Ølve i 1907 og 1908, og dei kom aldri heim att. Eg har reist i fotspora til dei to grandonklane mine for å finna ut kva det var som skjedde.