• VIL LEGALISERE: Dersom hasjbrukere kan kjøpe stoffet lovlig under kontrollerte omstendigheter vil det kunne redusere forbruket, og skåne mange unge fra kontakt med kriminelle miljøer, mener leder av Unge Høyre i Bergen, Madeleine Tennebekk. FOTO: Paul Sigve Amundsen

- Narkotikapolitikken fungerer ikke

Flere ungdomspartier vil legalisere cannabis, men ruseksperter og politiet bekymres over et økende forbruk, og at stoffet blir sterkere.