Befolkningens skavanker i 1827

I denne unike folketellingen fra Haus sokn ble folks sykdommer kartlagt i detalj.