• ETT IGJEN: Mottaket i Ytre Arna blir nå det eneste asylmottaket i Bergen kommune. Også her bygges tilbudet ned, med 30 færre tilleggsplasser fra og med neste år. FOTO: Odd Mehus

Kun ett mottak igjen i Bergen

Etter at Ytrebygda asylmottak ble stengt fredag, er mottaket i Ytre Arna det eneste i Bergen kommune. - UDI må spørre seg om man fremdeles vil ha mottak i storbyene, sier mottaksleder.