- Interne prosesser snakker vi ikke med mediene om

Visepolitimester Gunnar Fløystad bekrefter at en etterforsker slo alarm internt fem måneder før Monika-saken ble gjenåpnet.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

— Polititjenestemannen hadde innspill til grep som kunne tas, og slo samtidig fast at etterforskningen ikke hadde vært god nok. Innspillene ble vurdert, uten at jeg vil gjengi nøyaktig hvem som gjorde hva internt hos oss.

Fløystad ønsker ikke å gå i detalj om forhold som angår etterforskningen, og viser blant annet til at saken nå er gjenopptatt.

— Jeg vil understreke at det ennå ikke foreligger noen konklusjon som sier at politiet har gjort en dårlig jobb, sier Fløystad.

- Etterforskeren slo i januar fast at saken ble henlagt på feil grunnlag, og rådet dere til straks å gjenåpne etterforskningen, og sende saken over til Kripos. Hvorfor gjorde dere ikke det?

— I første omgang mente vi at det ikke var grunnlag for å gjenåpne saken, men det betyr ikke at avgjørelsen var endelig. Da bistandsadvokaten kom på banen, var det heller ikke tatt noen endelig beslutning.

- Hvorfor måtte det eksternt press til for at politiet skulle snu?

— Igjen, vi hadde ikke tatt en endelig avgjørelse da bistandsadvokaten ba oss gjenåpne saken. Da han kom på banen, fant vi det riktig å gjøre det, sier Fløystad.

- Har det gått prestisje i denne saken?

— Det håper jeg virkelig ikke. At saken nå etterforskes bredt av politiet tilsier vel noe annet.

- Du skal i mars i år ha gitt ordre om at etterforskeren ikke måtte varsle bistandsadvokaten om funnene han hadde gjort. Hvorfor gjorde du det?

— Den interne prosessen snakker vi ikke med mediene om. Det må vi ha for oss selv.

- Føler du deg trygg på at det er blitt gjort godt politiarbeid i arbeidet med Monika-saken?

— Jeg føler meg trygg på at de involverte samvittighetsfullt har ønsket å finne ut hva som har skjedd, samt forsøkt å bringe på det rene hva som er sannheten. Nå etterforskes saken som sagt bredt sammen med Kripos. Så får vi se om det kan være momenter vi har oversett, og som kan bidra til å kaste lys over saken.

Publisert