— Jeg forstår ikke hva han mener. En vanlig bonde jobber fryktelig mange timer. At det skal være Nav-mentalitet finnes ikke i min verden, sier Haugen.

Hun er heller ikke enig i at i at bøndene innretter driften etter hva som gir høyest tilskudd.

— Vi innretter produksjonen etter hvilken produksjon som egner seg best. Og vi ønsker å øke matproduksjonen ved å ta alt areal i bruk, sier Haugen.

Hun mener det bare er rett og rimelig at kravet er like høy lønnsøkning som andre yrkesgrupper.

— Landbruket er politisk styrt. Vi kan ikke ta de prisene vil selv velger, men er avhengig av politikken som føres. Da må staten også være villig til å betale for å gi oss en lønn, sier Haugen.