- Skjønner det er vanskelig

Protector nekter for at de driver uthalingstaktikk.