Borte for bestandig

To Dolk-verk, og en kiosk, er historie.