Disse kan miste alt

70 beboere i Ladegårdsgaten skal snart kjempe mot Bergen kommune i Bergen tingrett. Taper de, mister de alt.