— Jeg vil nødig fremstå som en sytete bonde fra Hardanger, men vi må forholde oss til realitetene. Trafikkgrunnlaget forsvant gradvis under føttene på oss. Og det ble for tungt å nå gjennom byråkratiet med noe så enkelt som bedre skilting for utlendinger om at vi solgte gardsmat, sier Torkjell Nå.

Sammen med konen Turid Måge startet han butikken i 2001, med applaus fra landbrukspolitikere og designpris fra Ullensvang kommune. Nå er dørene stengt. Han har selv har tatt seg jobb offshore, mens konen er lærer.

Det var ikke lenger mulig å tjene penger på salg av lokalprodusert mat midt i Postkort-Norge, med frukttrær, beitende sauer og fjord og fjell.

— Når kundegrunnlaget forsvinner, er det ikke mulig å tjene penger, sier han.

Nei til «farmshop«

— Det begynte da den nye fergekaien på Årsnes åpnet. Trafikken gjennom Folgefonntunnelen økte gradvis. Det gjorde også trafikken gjennom Jondalstunnelen. Dette ledet trafikken bort fra Utne og strekningen langs Sørfjorden der butikken ligger.

Så kom Hardangerbrua, og trafikken minket enda mer, sier Nå.

— I tillegg fikk ikke gardsbutikken tillatelse til å sette opp tydeligere skilting på engelsk. Flere runder i byråkratiet om å få opp en tydelig merking med «farmshop» førte ikke frem.

— På toppen av dette ble vi som bønder trukket for produksjonstilskudd fordi vi selger frukt og bær fra garden. Vi blir straffet for å selge våre egne produkter. Jeg har regnet ut at vi har tapt mellom 800.000 kroner og én million på de årene vi har hatt butikken, sier Nå.

Han mener dette er urimelig.

— Vi har de samme utgiftene til sprøyting, innhøsting og stell som andre bønder. En slik ordning kan jo ikke inspirere andre bønder til å starte gardsbutikk, sier Nå.

Selvbetjening

Han er nå i tenkeboksen om hva han skal bruke den store bygningen til som i sin tid fikk kommunens byggeskikkpris. I andre etasje har de fremdeles selskapslokaler. Utenfor butikklokalene har de selvbetjeningsbod for jordbær og moreller.

— Gardsbutikken skulle på mange måter være et utstillingsvindu for landbruket i Hardanger. Vi plukket varene rett fra trærne til butikkhyllene. Alle andre produkter kom også fra lokale produsenter. Vi beklager overfor alle de hyggelige kundene våre at vi har lagt ned, men det var nok eneste løsning, sier Nå.