Etter planen skulle Mariakirken åpne igjen i begynnelsen av 2015. Utsettelsen på et halvt år skyldes at noe av arbeidet har tatt lengre tid enn ventet

— Taket på den historiske kirken var i mye dårligere forfatning enn vi opprinnelig trodde. Det er hovedårsaken til at vi må ha mer tid til å sette kirken i stand, uttaler Ove-Christian Fredriksen, daglig leder i Akasia, i en pressemelding.

- Umulig å se skadene

— Bevilgningene holder ikke til at vi kan gjøre alt ferdig i 2014. Derfor må noe av arbeidet utstå til 2015. Bygningsmessig regner vi med å være ferdig i mai 2015. Da er også et nyrestaurert orgel på plass, opplyser Øystein Mortensen, prosjektleder for Akasia.

Han legger til at det var umulig å se en del av skadene på taket og de to tårnene før restaureringen startet. Det var særlig svillene i tårnet og i hovedtaket som var i dårligere forfatning enn ventet. Også arbeidet på gesimsene på nord- og sørsiden har vist seg å bli mer omfattende enn beregnet.

Korskirken utsettes også

Murere arbeider for tiden inne i tårnet nærmest Bryggen. 12- 13 operasjoner gjennomfører de før veggene er ferdige. Her foregår det grunning og binding, og det legges på ulike lag med slemming og hvitting, samt ettervanning.

Utsatt åpning av Mariakirken fører også til utsettelse for Korskirken. Arbeidet med å restaurere den skulle etter planen ta til i begynnelsen av 2015. Nå er også dette utsatt et halvt år.

Restaureringen av Mariakirken var opprinnelig beregnet å koste 95 millioner kroner. Nå tyder det på at den endelige summen blir 117,4 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.