I sentrumsbydelene Bergenhus og Årstad er det for få barne­hageplasser. Det fører til at foreldre må kjøre til andre bydeler enn den de bor og ønsker barne­hageplass i.

I går skrev BT at barnehagebyråd Harald Victor Hove (H) mener det er urealistisk for barnefamilier å klare seg uten bil. I sentrum er det mangel på tomter som er store nok til å bygge barnehager på.

Høyre har visst gitt opp både barne­hager og byutvikling. Det er en ærlig sak, men da bør de la mer ambisiøse politikere slippe til

Julie Andersland, Venstre

Leder i oppvekstkomiteen i bystyret, Pål Hafstad Thorsen (Ap), foreslår derfor utradisjonelle løsninger.

- Bydelsdekning er ikke nok

- Kravene til parkerings— og veiareal er en god forklaring på hvorfor vi ikke finner tomter til barnehager i dag. Vi ønsker å prøve det vi kaller «urbane» eller «grønne» barnehager som ligger ved Bybanen og ikke har store parkeringsplasser og veiareal, sier Thorsen.

Ifølge «regjeringens veileder for utformingen av utearealer», trenger en barnehage med ca. 40 barn en tomt på ca. 2600 kvadratmeter. Av dette arealet går hele 1000 kvadratmeter til parkeringsplass og veier. Kunnskapsdepartementet presiserer imidlertid at dette ikke kan tolkes som rettslige krav, og at kommuner som Oslo har bygget barnehager nesten uten parkeringsplasser.

- I en by som Malmö kommer foreldre vandrende til barnehagen med barna sine, og det må vi få til i Norge også, sier Thorsen.

SV i Bergen mener at kravene til parkeringsplasser bør gjennomgås, og at de er for voldsomme i dag.

- Men det viktigste for oss er at vi mener barnehageopptaket må knyttes til barnas bolig­adresse og behandles akkurat slik som skoleopptaket, sier Oddny Miljeteig (SV).

- Bor du på Møhlenpris og får barnehageplass i Åsane, så er det vanskelig å klare seg uten bil. Det er ikke nok av byrådet å si at de ønsker rett til barnehage i bydelen sin, for bydelene er store, og det vil generere bilkjøring, sier Miljeteig.

Hun mener byrådet selv har ansvar for at det mangler barnehageplasser i sentrum.

- Det har vært en stor ut­bygging i den perioden vi har hatt borgerlig byråd, men de har overlatt til store kommersielle aktører å bestemme strukturen på barnehagene. Derfor er det blitt bygget i randsonene hvor det er billige tomter. Dette er en villet politikk fra byrådets side, sier Miljeteig.

- Høyre har gitt opp

Også Venstre og Rødt mener at barnehagebyråden mangler ambisjoner.

- Høyre har visst gitt opp både barnehager og byutvikling. Det er en ærlig sak, men da bør de la mer ambisiøse politikere slippe til, sier Julie Andersland fra Venstre.

Byråd Hove sier at han alt er i gang med å lage en standard for bybarnehager, som han anslår kan behandles i bystyret til høsten. Han sier også at dersom kollektiv transport er et reelt alternativ, blir dette tatt hensyn til når det gjelder parkeringsareal også i dag.

- Vi kan ikke redusere på kravene til kvalitet, men vi trenger en standard for hva som er en god barnehage i sentrum, slik at vi ikke må krangle i hver enkelt byggesak. Oslo har gjort mye vi kan lære av, sier Hove.

Hove er positiv

Han er positiv til Aps forslag, det samme er han til SVs forslag om nærbarnehager.

- Det er det naturlige neste steget, når vi nå begynner å nærme oss bydelsvis dekning. Vi har 29 ulike barnehage­områder, så vi ser på dekning utover bydelene også, sier Hove.

Han håper at neste år vil være det første året hvor kommunen kan tilby alle barnehageplass i bydelen de ønsker.

- Vi har systemer for å gjøre det SV foreslår, men vi trenger de siste plassene på plass før vi kan gjøre det til en reell rett. I dag er det ikke mulig å gjennomføre, sier Hove.