• «STOR PÅKJENNING»: - Å bli avrust og stabilisert kan være en stor helsepåkjenning og krever oppsyn døgnet rundt. I dag er det stort sett slik at vi gir medikamenter mot de verste plagene, sier Harald Åsaune, leder i Bjørgvin fengsel. FOTO: Ørjan Deisz

Mener fanger får uverdig avrusing

Mange rusavhengige i fengsel er motiverte for å bli rusfrie. Nå ønsker Bjørgvin fengsel å gi dem et skikkelig døgntilbud.