• ØDELAGT: Kjøttet ble beslaglagt i butikken av Mattilsynet og senere destruert. Det oppfylte ikke krav til sporbarhet, ifølge Mattilsynet. FOTO: MATTILSYNET

Beslagla kjøtt i matbutikk

Mattilsynet fant rundt 60 kilo kjøtt i butikken, uten at eieren kunne vise papir på at kjøttet var lovlig importert.