Vil forsvara NTP

Overfor eit samla norsk jerbanemiljø måtte samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa høgtideleg lova å slåst får kvar einaste krone i Nasjonal Transportplan (NTP).