- Slo med flaske

Butikkansatt skal ha blitt angrepet med flaske.