Kollisjoner på Sotrabrua

Broen stengt etter kjedekollisjon.