- Jeg lærte utrolig mye på Universitetet fordi jeg aldri leste

Fem kjente fjes forteller om studietiden sin i Bergen.