• SVØMMEKLØE. Parasitten kan gi en reaksjon som kan minne om stikk fra knott, mygg eller vannkopper. På folkemunne "svømmekløe", hos legen heter diagnosen cercariedermatitt. FOTO: Tone Fiplingdal, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Badeparasitt som gir kløe

Mange tror de har fått myggstikk eller brent seg på brennesle, men synderen er en liten badeparasitt. Folkehelseinstituttet ber folk varsle om vann som gir svømmekløe.