Bil på taket

Tre ungdommer i bilen, én fraktet bort i luftambulanse.