• YOUNGSTORGET. Folk samler seg foran storskjerm for å følge konserten. FOTO: FRODE BJERKESTRAND

Musikk som trøster

Minnekonsert i Oslo Domkirke nå.