Steiner stengte E39

Takras stoppet trafikken ved tunnel.