• KAN BLI SLIK: Arkitektene i ABO Plan & Arkitektur AS har lagt frem en mulighetsstudie av bygget. Illustrasjon: ABO Plan & Arkitektur AS

Gjøres lekkert for friere

Bergen kommune legger opp til at Sentralbadet kan få fire ekstra etasjer og 5400 ekstra kvadratmeter. Slik sminker de bruden for potensielle kjøpere.