Vipper helt på kanten

Her var vogntogsjåføren et hårsbredd fra å havne i fjorden.