• ROM FOR ALT: Heimkunnskapsrommet på Ulsmåg skole fungerer også som klasserom. Her bruker fra venstre: Kristoffer Grimstad Solberg, Øyvind Kallevåg, William Greve Olsvik og Marcus Bøhm Garnes rommet til tørkerom i tillegg. Ulsmåg skole skal etter planen stå ny i 2013/14.

Trangere kår i bergensskolene

Byrådet foreslår at det skal bli mindre plass pr. elev i nye skoler. Av dagens skolebygg vil under halvparten oppfylle retningslinjene for nye skoler.