• RØDT LYS: - Kollektivdekningen i sentrum er så god at vi ikke kan legge opp til at folk skal bruke bil som fremkomstmiddel, sier fylkesmann Lars Sponheim. Han mener at parkeringspolitikken Bergen kommune er altfor lite restriktiv. Nå varsler Sponheim innsigelse mot kommuneplanens arealdel dersom ikke kommunen skjerper kravene. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Krever P-stopp i hele sentrum

Fylkesmann Lars Sponheim vil nekte bygging av nye parkeringsplasser i sentrum. - Bergen må begynne å oppføre seg som en storby, mener han.