2010 kan bli det verste trafikkåret

Like mange har omkommet så i år langt som i toppåret 2008.