• kart.jpg

Skrinlegger Vegvesenets tunneldrøm

Byråd Filip Rygg avviser å bygge ny Fløyfjellstunnel for å frigjøre E39 til bybanetrasé.