Fembarnsfar tatt med tre i promille

Fekk 100.000 kroner i bot og 24 dagar i fengsel.