• GULLGRUVE: Det nedslitte hybelbygget i Vestlundveien skal rives og erstattes med fem blokker og 165 leiligheter. Prosjektet kan gjøre tomteeier Thomas Jellestad Jensen til en rik mann, etter at han i 2007 kjøpte tomten for 36 millioner kroner. FOTO: Odd E. Nerbø

Kan tjene fett på storutbygging

Thomas Jellestad Jensen kan se frem til storgevinst etter å ha drevet ulovlig hospitsutleie på denne tomten.