- Nødlys observert i Osterfjorden

Hovedredningssentralen tviler på at noen er i nød.