• UTFOR: Her endte den vindfulle ferden for ekspressbussen. FOTO: STEINAR ANGELSKÅR

Bussen blåste av veien

En vindkule tok «Fjordekspressen» med seg.