Hardangerlinjen løser ikke problemet

Forsyningssikkerheten til Bergen blir ikke løst med kraftlinjen i Hardanger alene. Det skjer først med en ny kraftlinje fra Modalen til Kollsnes.