• KUN HALVE SANNHETEN: Våren 2010 la Erling Grimstad i G-partner frem deres granskingsrapport om teleanbudet i Bergen. De anbefalte byrådsleder Monica Mæland (H) og kommunen å anmelde saken. Nå tyder alt på at ingen av de tre som var siktet i saken vil bli tiltalt. Politiet sender sin innstilling til statsadvokaten i neste uke. ARKIVFOTO: Jan M. Lillebø

Vil ikke tiltale noen etter teleskandalen

Tidenes anbudsskandale i Bergen blir etter alt å dømme henlagt. En av hovedgrunnene skal være at helt sentrale spor aldri ble sikret før politiet startet etterforskningen.