Venstre: For dårlig resultat

Ordningen med innbyggerinitiativ er nesten gått ut av bruk i de store byene i Norge.