• GIVERGLEDE: Anne Marie Haga, Kåre Rommetveit og Celie Tveit gir tilsagn om millioner til forskning hvert år. FOTO: TOR HØVIK

Private velgjørere gir milliarder til forskningen

Blant norske rikinger er det liten tradisjon for å donere penger til vitenskapen. Men det fins to unntak.