Tatt med kniv på gaten

Sparket inn dør - la på sprang med kniv i nevene.