• SLIK BLIR DET: Skansedammen kommer til å bli byttet ut med et 20 centimeter dypt vannspeil. Dammen skal renses med klor for å unngå algevekst. Illustrasjon: Multiconsult

Endelig ja til parkeringsanlegg

Fylkesmannen var ikke enig i klagene fra naboene til Skansedammen. Dermed kan byggingen av prosjektet til 68 millioner starte.