Vektere satt til å sjekke i Oslo

To til fire daglige Securitas-kontroller og 800 husbesøk i løpet av året skal avsløre ulovlig fremleie i Oslo kommune.