• ØKT SKILLE: Statsviter Anders Todal Jenssen tror profesjonaliseringen av lokalpolitikken har gjort arbeidsvilkårene vanskeligere for fritidspolitikere - og bedre for heltidspolitikere. FOTO: ARNE ASPHJELL, NTNU INFO.

- Økt press på fritidspolitikerne

Lokalpolitikerrollen har endret seg mye de siste årene. Arbeidspresset har økt, og blitt vanskeligere å kombinere med jobb og familie.