• DRIVER NØDHJELP: - Bygningsrestene har nå svømt utenfor lensen som ble lagt ut tidligere i dag, så nå må vi legge på en ny lense før det går innunder en annen bod der ute. Huseier er pliktig til å rydde opp på langsikt, dette er bare «nødhjelp», sier Jan Henning Fossedal i Bergen brannvesen. FOTO: ODD NERBØ

Drastiske strakstiltak for å redde sjøboden

Hvis ikke eierne av Sandviksboder 69 umiddelbart setter den i stand, vil Fylkeskommunen gjøre det på eierens regning.