• (1/5)
    MYE FISK: Store mengder sjøørret vaket under broen. Ifølge Oddekalv og Larsen kan man se sår på fiskene som skyldes lus. FOTO: SEAN MELING MURRAY

Os bugner av sjøørret

Det nærmest koker med ørret under Osbrua. - Det er skremmende, sier småfiskerlaget, som langt fra jubler.