• LOKALE SAKER: -Alle de viktigste spørsmålene som er tatt opp i lokalsamfunnet finner man her, sier statsarkivar Yngve Nedrebø (til h.). Her sammen med prosjektleder Kjersti Sandvik fra Statsbygg. FOTO: HEDVIG IDÅS

Vår egen historie er på flyttefot

Norges eldste brødskive og gamle kjøretøyregistre dukker opp når Statsarkivet i Årstadveien er på flyttefot.